Galaxy

SOFIA BUSINESS TOWER

За Инвеститора

Galaxy logo

Галакси Инвестмънт Груп е основана през 1999г. Компанията има богат опит в развитие и управление на широка гама инвестиционни проекти в сферата на недвижимата собственост, управление на активи, планиране, изграждане, придобиване, продажба и отдаване под наем на собственост. Портфолиото ни включва ритейл паркове и търговски центрове, индустриални, производствени и логистични центрове, офис сгради, жилищни комплекси, хотели и ваканционни комплекси с обща изградена площ на 350 000 кв.м. Галакси Инвестмънт Груп е водеща компания, която разчита на собствен екип от 250 амбициозни професионалисти. Компанията е избрана от клиенти от над 30 държави от цял свят.

Прочетете повече

aktivproperties logo

„Актив Пропъртис” АДСИЦ е учредено през 2004 г. по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството е с регистриран капитал от 19 728 099 лева. Дружеството е публично и неговите акции се търгуват на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на „Българска Фондова Борса” АД.

Прочетете повече