Galaxy

SOFIA BUSINESS TOWER

Инвестиционни опции


София Бизнес Тауър предоставя възможности за развитие на инвестиционен проект в сегмент офиси в град София. Нарастващото търсене на офиси клас А от големи международни компании на територията на столицата и конкурентната доходност в България в сравнение с други пазари в Централна и Източна Европа предоставя възможност за инвеститорите да се включат в изграждането на бизнес среда, която да бъде сред емблематичните инвестиции за българския офисен пазар.

Разработени са три варианта на проект, които могат да бъдат гъвкави по своето развитие в зависимост от желанието на бъдещите инвеститори. Всеки проект е впечатляващ сам по себе си и разполага с огромни перспективи за развитие. Разположени в най-предпочитаната бизнес зона тези проекти могат да променят облика на града и да се превърнат в символ на неговото развитие.

Инвестиционна опция 1 се състои от 24-етажна сграда (Блок A) и ниска 8-етажна сграда (Блок B и C), 3 партерни нива и четири подземни нива (Паркинги) с общо 675 паркоместа.

Инвестиционна опция 2 се състои от 24-етажна сграда, разделена на два блока (Блок А – 24 етажа и блок Б – 17 етажа) и 8-етажна отделена хотелска част с обща разгъната застроена площ 3 683,43 кв.м  с общо 709 паркоместа.

Инвестиционна опция 3 се състои от  2 офис сгради (Сграда А – 24 етажа и сграда Б – 17 етажа), 8-етажна хотелска част и 8-етажен паркинг с общо 739 паркоместа.